Hiszpania

KIM JESTEŚMY ?

Stowarzyszenie Kulturalne Gandalf jest organizacją non-profit założoną w 1987 roku i złożoną z dwudziestu wolontariuszy współpracujących w zapewnianiu równych szans edukacyjnych dzieciom, młodzieży i dorosłym z robotniczej dzielnicy Vallecas w Madrycie. Odbywa się to poprzez organizację całorocznych kursów i zajęć.

NASZA MISJA

Pracujemy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym w różnym wieku (dzieci, młodzież, dorośli i osoby starsze), aby mogli oni w pełni rozwinąć swój potencjał, zdobyć formalne i pozaformalne kwalifikacje oraz funkcjonować w  społeczeństwie, aby zwiększyć ich szanse na zatrudnienie i aby mogli cieszyć się zdrowym wypoczynkiem.

NASZE WARTOŚCI

 • Nauczanie: każdy uczestnik szkoleń stanowi przedmiot wiedzy i ważnych doświadczeń, które są cenne dla innych.
 • Pełne uczestnictwo w edukacji jest prawem i obowiązkiem każdego demokratycznego społeczeństwa, mechanizm samodoskonalenia jest po to  aby każdy mógł mieć poczucie przynależności. Zachęca do udziału w organizacji działań, w wyborze ścieżki każdego uczestnika oraz w życiu danej jednostki.
 • Odpowiedzialność: edukacja i uczenie się dla i w ramach indywidualnej i zbiorowej odpowiedzialności poprzez zachęcanie do krytycznego myślenia i świadomości, stałe rozważanie zasad demokratycznego społeczeństwa oraz analizę czynników sprzyjających wykluczeniu.

NASZ PROGRAM DLA OSÓB DOROSŁYCH

Nasze działania w zakresie edukacji pozaformalnej dla osób dorosłych wpisują się w cztery filary:

SPOŁECZNO-EDUKACYJNE: Nasze działania społeczno-edukacyjne dla osób powyżej 18 roku życia z trudnościami w uczeniu się opierają się na poprawie ich umiejętności uczenia się, ich specyficznej wiedzy i motywacji.

Służą zasadom powrotu do formalnego systemu edukacji i zwiększają szanse na zatrudnienie i ogólne umiejętności.

Oferujemy kursy takie jak:

 • Szkolenie w celu uzyskania obowiązkowego dyplomu ukończenia szkoły średniej
 • Hiszpański jako drugi język (dla migrantów)
 • Angielski jako drugi język
 • Podstawowe technologie informacyjne.

FORMACJA: Dla zainteresowanych w ramach programu licencjackiego oferujemy kurs – instruktora zajęć rekreacyjnych i rekreacyjnych. Promuje wśród uczestników zarówno umiejętności, jak i postawy niezbędne do uzyskania dyplomu.

UCZESTNICTWO: Oferujemy działania mające na celu zwiększenie udziału dorosłych osób w życiu społecznym poprzez wykorzystanie dostępnych zasobów i naszego doświadczenia.

W tym zakresie oferujemy:

 • Wycieczki po wielu miejscach Madrytu i okolicach
 • Organizacja wydarzeń: Dnia Książki
 • Udział w Paradzie Bożonarodzeniowej
 • Udział w imprezach czytelniczych Stowarzyszenia Podmiotów Edukacji Dorosłych
 • Warsztaty w ramach Tygodnia Nauki (organizowanego przez regionalne władze Madrytu).

ZDROWIE PSYCHICZNE: Edukację zdrowotną rozumiemy jako instrument służący społeczności do usprawnienia procesów decyzyjnych w zakresie indywidualnego i zbiorowego interesu społecznego. W związku z tym oferujemy kursy stałe dla osób powyżej 45 roku życia bez zaburzeń poznawczych.